tch-headerbanner-201612.jpg
 1. Recht van spelen hebben alle leden van onze vereniging die in het bezit zijn van een geldig lidmaatschapspasje.

 2. Baangebruik
  • Seniorleden (leden die in het betreffende jaar 18 jaar of ouder worden) mogen gedurende de openingstijden gebruik maken van de banen.
  • Junioren (leeftijd van het jaar dat men 13 wordt t/m 17 jaar) mogen geen gebruik maken van de banen na 20:00.
  • Jeugdleden (t/m 12 jaar) mogen geen gebruik maken van de banen na 18:00.
  • Dagleden mogen geen gebruik maken van de banen na 18:00.

 3. Wanneer er afgeschreven wordt met 2 of 3 spelers heeft men recht op 30 minuten speeltijd. Indien er met 4 personen afgeschreven wordt heeft men recht op 45 minuten speeltijd.

 4. Men mag en kan pas een baan reserveren als er twee spelers aanwezig zijn. Er kunnen na het reserveren spelers worden bijgeschreven. Bij de vierde speler zal de tijd automatisch naar 45 minuten worden verlengd, mits er nog geen reservering achter staat.

 5. U moet van het moment van reserveren tot het moment van spelen op het park aanwezig blijven anders vervalt de reservering.

 6. Bij wachttijden langer dan 1 uur is het verplicht te dubbelen.

 7. Personen die les hebben mogen voordat hun les is beëindigd, geen baan reserveren.

 8. Als een baan is gereserveerd, maar na 15 minuten nog niet in gebruik is genomen, vervalt de desbetreffende reservering

 9. Competitie en toernooien hebben altijd voorrang. Er kan dan geen baan gereserveerd worden.

 10. Op doordeweekse dagen mag er vanaf zonsondergang  gebruik gemaakt worden van de baanverlichting tot 23:00. In het weekend mag er, met uitzondering van toernooien, geen gebruik worden gemaakt van de verlichting na 20:00.

 11. Bij verlichte banen geldt: wanneer er op 3 of meer banen niet meer gespeeld wordt, wordt men verzocht om op één helft van het tennispark te gaan spelen. Dit in verband met energiebesparing. Wij verzoeken de spelers om de verlichting op het andere helft van het park zelf uit te doen als er geen bardienst is.

 12. Bij storing van het digitale afhangsysteem moet er gebruik gemaakt worden van het oude afhangbord.

Introducés

 • Introducés mogen alleen spelen met minimaal 1 lid van de vereniging.  
 • Er mogen geen introducés spelen op doordeweekse avonden.
 • Een introducé ouder dan 16 jaar kost 5 euro per dag en mag maximaal 3 keer spelen in één jaar.
 • Een introducé van 16 jaar of jonger kost 1 euro en mag onbeperkt keren spelen in één jaar.
 • Het geld voor de introducés dienen in een bruine enveloppe bij de kassa te worden voldaan.
 • De introducé dient gepaste kleding en geschikt schoeisel te dragen.

Openingstijden tennispark

Maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 23:00

Zaterdag en zondag 8:30 tot 20:00

Kan men aan de hand van de regels bepaalde geschillen niet oplossen dan zal de Technische Commissie of het bestuur arbitreren.

 

Het bestuur T.C. Honselersdijk, mei 2015